Pak de Jubileum
deal!

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.squashcity.com. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Squash City Amsterdam met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Squash City Amsterdam niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Squash City Amsterdam garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Squash City Amsterdam via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Squash City Amsterdam wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Squash City Amsterdam links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Squash City Amsterdam worden aanbevolen. Squash City Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Squash City Amsterdam niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Squash City Amsterdam behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Squash City Amsterdam of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Squash City Amsterdam behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

SQUASH

SQUASH

Weet je dat wij 13 squashbanen hebben?

Lees meer

FITNESS

FITNESS

Starten met fitness in Amsterdam? Behaal nu je fitnessdoelen!

Lees meer

GROEPSLESSEN

GROEPSLESSEN

Bij Squash City worden er wekelijks meer dan 65 fitness groepslessen gegeven.

Lees meer

WELLNESS

WELLNESS

Prachtige relaxruimte bestaande uit een Turks stoombad, Finse- en infrarood sauna.

Lees meer

WORD NU LID!

Start nu en profiteer van de jubileumdeal met meer dan € 100 startvoordeel
Squash City, zoveel meer dan squash alleen!

KLIK JE HIER