HUISREGELS

ALGEMENE REGELS

Squash City hanteert huisregels om een bezoek aan en het sporten bij Squash City zo plezierig en veilig mogelijk te maken en te houden voor al haar leden en bezoekers. Wanneer je gebruik maakt van de faciliteiten van Squash City, ga je automatisch akkoord met onze huisregels.

 1. Alle bezoekers aan Squash City, zowel leden als niet-leden, zijn verplicht zich eerst te melden bij de receptie of zich aan te melden d.m.v. het gebruik van de tourniquets.
 2. Alle lidmaatschappen en dagkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 3. Voor alle lidmaatschappen geldt dat een lidmaatschap opzegbaar is per einde van de volgende kalender maand.
 4. 12- Strippenkaarten en squashles kaarten zijn 6 maanden geldig.
 5. Je kan je lidmaatschap maximaal 2 keer per jaar stopzetten met een maximum van 4 weken in totaal.
 6. Het gebruik maken van de faciliteiten van Squash City zonder geldig toegangsbewijs óf iemand meenemen zonder te betalen, resulteert automatisch en met onmiddellijke ingang in verwijdering uit het Squash City ledenbestand. Tevens word je verdere toegang geweigerd zonder restitutie van mogelijke gelden.
 7. Squash City behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht nieuwe lidmaatschappen en dagkaarten te accepteren of bestaande te verlengen. Squash City kan nieuwe aanmeldingen ook weigeren indien zij van mening is dat het maximum aantal leden is bereikt voor de faciliteit waar het nieuwe lid zich voor aanmeldt.
 8. Alle sportactiviteiten en al het overig gebruik van de faciliteiten van Squash City zijn op eigen risico.
 9. Mogelijk verlies en verlies door diefstal, etc., is voor eigen risico. Squash City beschikt over afsluitbare kluisjes in de kleedkamers.
 10. Kluisjes van Squash City kunnen uitsluitend gebruikt worden op dezelfde dag dat je van onze faciliteiten gebruik maakt. Het is niet toegestaan om de kluisjes gedurende de nacht met je spullen bezet te houden.
 11. Drugs, alsmede het gebruik ervan, in welke vorm of soort dan ook, is volstrekt verboden binnen of op het terrein van Squash City.
 12. Roken is nergens toegestaan in Squash City.
 13. Glazen zijn alleen toegestaan op de begane grond en op de zitplaatsen voor squashbanen 11 t/m 13 op de 2e verdieping. Het is toegestaan om drinken mee te nemen naar de fitness, groepsles- en relaxruimte in een afsluitbare plastic fles of bidon.
 14. Het is verboden zelf meegenomen eten en/of drinken te nuttigen in Squash City. Eten gekocht bij Squash City mag alleen op de begane grond of op het terras worden geconsumeerd.
 15. Uitsluitend personen van 16 jaar en ouder mogen gebruik maken van onze Fitness en Groepslesfaciliteiten. Het is niet toegestaan kinderen in Squash City rond te laten rennen en/of onbegeleid te laten.
 16. Bij gebruik van de fitnessruimte, groepsleszalen en saunaruimte is gebruik van een handdoek verplicht.
 17. De sauna is uitsluitend beschikbaar voor personen die een geldig toegangsbewijs hebben.
 18. Je dient een handdoek bij je te hebben wanneer je van de sauna gebruik wenst te maken en wordt geacht op de handdoeken te zitten in de sauna’s (NB: niet het stoombad). Zwemkleding of andere kleding is niet toegestaan in de saunaruimte, echter adviseren we wel gebruik te maken van badslippers. Je wordt geacht alle regels te volgen die in de saunaruimte hangen.
 19. Gebruikers van het solarium worden geacht deze schoon achter te laten voor de volgende gebruiker; speciaal schoonmaakmateriaal is in elke solarium cabine beschikbaar. Tevens adviseren wij het gebruik van speciale brillen om je ogen te beschermen, deze zijn verkrijgbaar bij de receptie.
 20. Je wordt verondersteld je eventuele medische staat door te geven voordat je begint met welke training dan ook bij Squash City. Aangezien Squash City niet over medische faciliteiten beschikt, raden we je ten zeerste aan een volledig doktersadvies en medische check in te winnen, voordat je aan welke sportactiviteit dan ook begint. Squash City kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor welk ongeval dan ook als gevolg van deze medische staat, of enig ander medisch/gezondheid voorval.
 21. Squash City is een privé sportclub en haar klanten worden geacht zich conform deze huisregels en normaal menselijk gedrag te gedragen. Asociaal gedrag wordt niet getolereerd en kan resulteren in verwijdering uit de club.
 22. Voor openingstijden en toegangstijden verwijzen wij naar onze prijslijst.
 23. Het gebruik van de faciliteiten binnen Squash City gebeurd op eigen risico.

SQUASH REGELS

Als je begint met squashen, doe je er verstandig aan eerst de spelregels te lezen. Bovendien hanteert Squash City enkele gedragsregels, deze om het squashen voor iedereen een stuk prettiger en veiliger te maken. Spel- en gedragsregels

 1. Iedereen die Squash City binnenkomt om squash te spelen dient zich eerst te melden bij de receptie. Alleen de receptioniste kan een squashbaan toewijzen.
 2. Een ieder die de squashfaciliteiten blijkt te gebruiken zonder een geldig squash toegangsbewijs, loopt het risico met onmiddellijke ingang uit Squash City verwijderd te worden.
 3. Een squashspeelperiode is 45 minuten. Een squashbaan kan tot maximaal 7 dagen vooruit telefonisch of via de internet site squashcity.baanreserveren.nl geboekt worden.
 4. Twee spelers mogen een maximum van 1 speelperiode per dag reserveren, 3 spelers mogen 2 speel- perioden reserveren en dienen voor 2 volledige speelperioden te betalen, 4 spelers kunnen 2 speel- perioden reserveren, etc.
 5. Spelen er drie niet leden op een baan van 45 minuten betaald de derde speler een gereduceerd tarief van € 6,00
 6. Voor leden gelden aangepaste regels: Twee leden mogen een maximum van 1 speel periode per dag reserveren, worden er meerdere perioden per dag gereserveerd betalen ze hiervoor 50% van de op dat moment dan geldende baanhuur.  Drie leden mogen, zonder extra kosten, 2 speelperiodes  per dag reserveren.
 7. Squashbanen kunnen tot 4 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Annuleert u binnen 4 uur voor aanvang van de gereserveerde baan dan worden er € 10,00 annuleringskosten in rekening gebracht. Dit ongeacht of de baan weer verhuurd wordt. Bij het niet op komen dagen voor een baan (=NO-SHOW) wordt, ongeacht de reden, de volledige baanhuur in rekening gebracht. Dit geldt voor iedereen, lid of geen lid.
 8. Het is verplicht niet later dan 5 minuten voor aanvang van de squashspeelperiode je te melden bij de receptie. Niet of niet tijdig aanmelden kan erin resulteren dat de squashbaan wordt vergeven aan andere spelers. Zorg er voor dat je de squashbaan op tijd verlaat, zodat ook de volgende spelers op tijd kunnen starten.
 9. Op de squashbaan zijn alleen niet afgevende indoor schoenen toegestaan.
 10. Alleen het gebruik van de ‘non-marking’ squashbal is toegestaan, deze is verkrijgbaar bij de receptie.
 11. Vanwege de zwarte squashbal wordt geadviseerd tijdens het squashen lichtgekleurde sportkleding te dragen, zodat je de bal niet uit het oog verliest.
 12. Je dient te allen tijde op of buiten de squashbaan een t- shirt of ander sportshirt te dragen.
 13. Het is niet toegestaan tegen de achterwanden van de squashbanen te rammen. Deze wanden zijn gemaakt van glas en kunnen breken / zijn in het verleden gebroken. Als je (1 van) de wanden beschadigt of breekt, is de speler volledig verantwoordelijk en niet Squash City.
 14. Aangezien alle banen tegen elkaar aanliggen, word je verzocht om lawaai tot een minimum te beperken. Vloeken en asociaal gedrag is niet toegestaan.
 15. Wanneer de squashbal tegen de medespeler wordt geslagen kan dit pijn en blessures veroorzaken (vooral als de ogen geraakt worden). Er bestaan specifieke internationale squashregels die uitleggen hoe en wanneer de bal gespeeld dient te worden en wanneer niet. Deze regels hangen op de begane grond van Squash City. Voor je eigen veiligheid en die van je squashpartner, word je geacht over de basiskennis van deze regels te beschikken en ze te volgen. Als je twijfelt en je denkt je squashpartner te raken, speel dan een LET. Oog beschermende squashbrillen worden aanbevolen en zijn bij de receptie  verkrijgbaar.
 16. Onze squash-instructeurs zijn beschikbaar om al je vragen met betrekking tot het squashspel te  beantwoorden, en bieden professionele squashlessen van 25 minuten per les. Lessen kunnen vooruit worden geboekt bij de receptie. Het annuleren van squashlessen dient 24 uur van tevoren te gebeuren. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt de les normaal door te berekenen.

FITNESS REGELS

Het management van Squash City verzoekt je vriendelijk onderstaande regels in acht te nemen, zodat het trainen voor iedereen een plezier is en blijft.

 1. Ieder persoon die gaat fitnessen dient zich eerst beneden aan te melden bij de receptie of door middel van de tourniquet.
 2. Alleen klanten met een geldig toegangsbewijs wordt toegang verleend tot de fitnessruimte.
 3. Het is te allen tijde verplicht een handdoek bij je te hebben in de fitnessruimte, en deze te gebruiken.
 4. Het is verplicht, zowel binnen als buiten de fitnessruimte een t-shirt en indoorsportschoenen te dragen.
 5. Het is niet toegestaan mobiel te bellen in de fitnessruimte.
 6. Glazen en blikjes drank zijn niet toegestaan in de fitnessruimte. Bidons en afsluitbare plastic flessen mogen wel gebruikt worden.
 7. Sporttassen en jassen zijn niet toegestaan in de fitnessruimte, hiervoor kunt u de lockers in de kleedkamers gebruiken.
 8. Eten meenemen is niet toegestaan in de fitnessruimte.
 9. Men dient de cardio apparatuur en/of fitness-apparaten na gebruik te reinigen met het daarvoor bedoelde reinigingsmiddel.
 10. Na gebruik van de losse gewichten en dumbbells dien je deze weer op de juiste plek terug te leggen.
 11. Je wordt vriendelijk verzocht eventuele gebreken aan machines, bankjes en/of losse gewichten te melden bij 1 van de fitness-instructeurs.
 12. Fitness is alleen toegestaan voor mensen van 16 jaar en ouder, kinderen zijn niet toegestaan in de fitnessruimte.
 13. Het management van Squash City heeft het recht een klant het lidmaatschap te ontzeggen als blijkt dat deze een storende factor in de fitnessruimte is.

GROEPSLES REGELS

Het management van Squash City verzoekt je vriendelijk onderstaande regels in acht te nemen, zodat het trainen voor iedereen een plezier is en blijft.

 1. Alleen klanten met een geldig toegangsbewijs mogen meedoen aan een groepsles.
 2. Ieder persoon waarvan blijkt dat deze aan een groepsles mee doet zonder een geldige toegangskaart, loopt het risico met onmiddellijke ingang de toegang tot Squash City ontzegd te worden.
 3. Toegangskaarten voor elke groepsles kunnen tot 5 minuten voor aanvang van de les bij de kiosk gehaald worden, daarna kan je tot het tijdstip dat de les begint een toegangskaart halen bij de receptie.
 4. Het is mogelijk meteen een toegangsbewijs mee te nemen voor een opeenvolgende les. Het is niet de bedoeling dat je wegloopt uit een les om een toegangsbewijs voor de volgende les te halen.
 5. Je wordt geacht op tijd te zijn voor je les. De groepsles-instructeurs hebben het recht deelname te weigeren als je te laat bent, zelfs als je een geldige toegangskaart hebt. Het is niet alleen erg storend voor anderen als je te laat in de les komt, het kan ook blessures veroorzaken aangezien je de warming-up sessie gemist hebt.
 6. Elke groepsles heeft een maximum aantal plaatsen voor deelname. Om zeker te zijn van deelname, zorg dan dat je ruim op tijd bij Squash City aankomt. Vol is vol!
 7. Het is verplicht een handdoek mee te nemen tijdens de groepsles en deze, waar nodig, te gebruiken.
 8. Indoor sportschoenen met een niet afgevende zool zijn verplicht. Het is verboden buiten- of tennisschoenen te dragen.
 9. Het is verboden glaswerk mee de les in te nemen. Plastic flessen (met dop) of bidons zijn toegestaan.
 10. Men wordt verzocht conversaties tijdens de les tot een minimum te beperken.
 11. Groepslessen zijn alleen toegestaan voor personen van 16 jaar en ouder.
 12. Groepslesmateriaal, zoals steps, gewichten en spinningfietsen dienen na de les teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plek.
 13. Zorg er voor dat de instructeur op de hoogte is van mogelijke fysieke problemen, etc. voordat je met je les begint.

SAUNA REGELS

Om de sauna beleving voor iedereen zo ontspannen en plezierig mogelijk te houden dien je de volgende regels in acht te nemen:

 1. Zowel gewenste als ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 2. Mobiele telefoons & video/foto-apparatuur zijn niet toegestaan.
 3. (bad) Kleding is niet toegestaan, omkleden moet in de kleedkamers.
 4. Douchen voor het betreden van de welnessruimte is verplicht.
 5. Respecteer je mede sauna bezoeker en beperk je geluid.
 6. Het dragen van badslippers wordt geadviseerd.
 7. Glaswerk en eten zijn niet toegestaan, drinken mag alleen in bidon of petfles.
 8. In de droge sauna's verzoeken wij je vriendelijk om met je hele lichaam op je handdoek plaats te nemen.
 9. Persoonlijke verzorging, zoals scheren of tandenpoetsen, is niet toegestaan. Scrubben en het gebruik van douchegel en/of shampoo zijn alleen toegestaan in het douche gedeelte.
 10. Drugs- en/of alcoholgebruik is niet toegestaan.
 • YIN YOGA

  Yin yoga houdingen zijn gericht op de diepere weefsels (de gewrichten, aanhechtingen en het bindweefsel) en worden doorgaans la...

  Lees meer
 • Leuke collega's gezocht!

  Wij zijn regelmatig op zoek naar leuke collega's voor ons bar-receptie team. Interesse? Mail je CV met motivatiebrief naar...

  Lees meer
Meer nieuws